Greek (Modern) Acquisitions during December 2018

New Acquisitions > December 2018 > Greek (Modern)

This news is available via an RSS feed RSS feed.

Eidōlio : henas mikrokosmos apo pēlo
Archaiologiko Mouseio Thessalonikēs ; epimeleia, Polyxenē Adam-Velenē, Ēlektra Zōgraphou, Angelikē Koukouvou, Ourania Pallē, Euangelia Stephanē
Thessalonikē : Archaiologiko Mouseio Thessalonikēs, 2017
Sherman NB153 .E33 2017

Ēchadin : timētikos tomos gia tē Stella Drougou
epimeleia Mimika Giannopoulou, Chrysanthē Kallinē
Athēna : Tameio Archaiologikōn Porōn kai Apallotriōseōn, 2016
Baker Berry DF77 .E335 2016