Dutch Acquisitions during August 2018

This news is available via an RSS feed RSS feed.

Lage Landen
Kleijn, Gerard de
[Gouda : Museum Gouda, 2018]
Vijf stadsmusea in Nederland maken in de komende jaren gezamenlijk een serie van vier tentoonstellingen. Het betreft het Stedelijk Museum Zutphen, het Westfries Museum in Hoorn, Gemeentemuseum het Hannemahuis in Harlingen, het Markiezenhof in Bergen op Zoom en Museum Gouda. In elke aflevering staat een van de vier elementen centraal: Aarde, Water, Lucht en Vuur. De stadsmusea onderzoeken de identiteit van Nederland met deze vier elementen als invalshoek. In elke aflevering wordt een combinatie gemaakt van veertig kunstwerken uit het bezit van het Rijks, een selectie uit de eigen collectie, een bijdrage van hedendaagse kunstenaars of ontwerpers en een inhoudelijk essay. De tentoonstelling reist langs de vijf musea en wordt telkens regionaal ingekleurd. De titel van de eerste tentoonstelling is "Lage Landen". Deze omvat 40 werken uit het bezit van het Rijks, uit de 17e, 18e en 19e eeuw. Aangevuld met werken uit de collectie van Zutphen, met hetzelfde thema. Tevens is er een bijdrage van AtelierNL uit Eindhoven. De ontwerpers van AtelierNL graven letterlijk in de bodem, op zoek naar de kenmerkende aarde kwaliteiten in de omgeving. En Paul Schnabel levert een essay met als vraagstelling: "Hoe eigenaardig is Nederland?" Exhibition: Stedelijk Museum Zutphen, The Netherlands (27.01.-20.05.2018) / Westfries Museum, Hoorn, The Netherlands (09.06.-30.09.2018) / Gemeentemuseum het Hannemahuis, Harlingen (13.10.2018 - 03.02.2019) / Markiezenhof, Bergen op Zoom, The Netherlands (16.02.-09.06.2019) / Museum Gouda, The Netherlands (23.06.-13.10.2019).
Sherman ND1359 .K54 2018