Chinese Acquisitions during January 2018

This news is available via an RSS feed RSS feed.

新疆生产建设兵团历史文件选编 : (1952-1981年) / 兵团党委党史研究室兵团档案局编
Wujiaqu Shi : Xinjiang sheng chan jian she bing tuan chu ban she, 2015
Baker Berry East Asian S674.43.C62 X565 2015

清代咸商 : 贸迁四方, 货殖天下 / 刘世凤著
刘世凤, author
Changchun : Jilin da xue chu ban she, 2015
Baker Berry East Asian HF3840.X55 L56 2015

吴韻吉金 / 陈凤九, 陈鹏飞主编 ; 江苏省丹阳市铜镜青瓷博物馆
Nanjing Shi : Jiangsu feng huang mei shu chu ban she, 2015
Baker Berry East Asian NK7983.A1 W797 2015

第1版
徐贵祥, 1959- author
Beijing Shi : Zhongguo wen shi chu ban she, 2017
Baker Berry East Asian PL2921.6.G84 D86 2017

京腔儿的前世今生 : 150年来的北京话 = Mandarin / 俞冲著
俞冲, author
Beijing : Beijing Yanshan chu ban she, 2017
Baker Berry East Asian PL1900.P44 Y84 2017

天國之享 : 襄阳南朝画像砖艺术 / 襄阳市博物馆, 襄阳市文物考古研究所, 谷城县博物馆编
Beijing : Ke xue chu ban she, 2016
Baker Berry East Asian NB1280 .T536 2016

唐代中国的族群认同 = Tangdai Zhongguo de zuqun rentong / [美]班茂燊著 ; 耿协峰译
Abramson, Marc Samuel, 1969- author
Beijing Shi : Ren min chu ban she, 2016
Baker Berry East Asian DS730 .A45125 2016

西北少数民族民俗文化变迁的社会性别研究 = Xibei shaoshuminzu minsuwenhuabianqian de shehuixingbie yanjiu / 王百玲, 章琦, 李城瑤著
王百玲, 1971- author
Beijing Shi : Min zu chu ban she, 2014
Baker Berry East Asian DS793.N6 W25 2014

性科学与中国传统性修炼 / 主编蔡俊, 李文坤
北京 : 经销者新华书店总店北京发行所, 中国中医药出版社 : 1998
Baker Berry East Asian HQ18.C6 X75 1998

青春长歌 : 黑龙江八五五知青忆事 / [纪念册编委会]
[S.l : s.n.], [2010?]
Baker Berry East Asian HQ799.C55 Q466 2010

第 1 版
李邵唐, 1915-1993, author
Beijing : Yu wen chu ban she, 2017
Baker Berry East Asian PL1291 .L456 2017

第1版
刘达临, author
Wuchang : Wuhan da xue chu ban she, 2015
Baker Berry East Asian HQ18.C6 L66 2015

大同东风里辽代壁画墓 / 大同市考古研究所编 ; 江伟伟主编
Beijing Shi : Wen wu chu ban she, 2016
Baker Berry East Asian ND2850.D376 D374 2016

第1版
Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016
Detailed summary in vernacular field only.
Baker Berry East Asian ND2849.S47 S53 2016

第1版
周琳娜, 1980- author
Shenyang Shi : Liaoning ren min chu ban she, 2016
Baker Berry East Asian PL1280 .Z468 2016

关东军满铁与伪满洲国的建立 / 主编解学诗 ; 副主编孙彤, 景壮
Beijing Shi : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2015
Summary in Chinese field only.
Baker Berry East Asian HE3290.M5 G836 2015

第1版
关纪新, author
Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2015
Baker Berry East Asian PL478 .G827 2015

臥遊仙雲 : 中國歷代繪畫的神仙世界 = The Taoist immortal world depicted in ancient Chinese paintings / [王宜峨編著]
王宜峨, 1941-
Beijing Shi : Wu zhou chuan bo chu ban she, 2011
Baker Berry East Asian ND1460.F32 W36 2011

我所知道的伪满政权 = Wosuozhidaode weimanzhengquan / 全国政协文史和学习委员会编
Beijing : Zhongguo wen shi chu ban she, 2017
Baker Berry East Asian DS784 .W638 2017

中国古代青铜器整理与研究. 张懋镕主编 ; 王宏著. 青铜罍卷 /
王宏, author
Beijing : Ke xue chu ban she, 2016
Baker Berry East Asian NK7983.A1 W37 2016

中国古代青铜器整理与研究. 张懋镕 主编 ; 卢昉著. 人兽母题纹饰卷 /
卢昉, author
Beijing : Ke xue chu ban she, 2016
Baker Berry East Asian NK7983.A1 L84 2016

第 1 版
国光红, 1944- author
Beijing : Wen wu chu ban she, 2013
Ben shu yi jing bai ge gu wen zi zuo wei yan jiu dui xiang, zhe xie gu wen zi duo shu wei jia gu wen, qi ci shi jin wen, ye you shao liang Zhan guo shi qi yu Qin xi wen zi xiang dui bing ti de "Gu wen". Dui zhe jin bai ge gu wen zi xing, zuo zhe duo gei chu le xiang ying de jie du. Quan shu gong gen shang juan, xia juan, fu juan. Shang juan shi san pian, xia juan ba pian, fu juan liang pian, gong er shi san pian. Shang juan, xia juan kao shi gu wen zi. "Fu juan" liang pian, yi pian lun "ba tou" mian ju, tao lun gu dai "ba tou" de xing zhi ji qi wen hua nei nan, yin wei "Gu wen zi xing yi yan jiu" suo lun bu shao gu wen zi dou yu zhe ge gu lao de mian ju you guan; ling yi pian tan tao "liu shu" li lun, zai "zi xing zhi yi" li lun de ji chu zhi shang tao lun "jia jie", "zhuan zhu" zao zi fa, yin wei bi zhe dui xu duo gu wen zi de shi du, dou de yi yu "zi xing zhi yi" li lun.
Baker Berry East Asian PL1281 .G875 2013

周鳳五, 1947- author
初版
Taibei shi : Tai da chu ban zhong xin chu ban , 2016
Baker Berry East Asian PL2447 .Z6877 2016

第1版
紫墨, author
Beijing : Xin shi jie chu ban she, 2016
Baker Berry East Asian PL2766.S5 Z9756 2016

中国古代青铜器整理与研究. 张懋镕主编 א黄薇著. 特殊鼎类卷 /
黄薇, author
Beijing : Ke xue chu ban she, 2016
Baker Berry East Asian NK7983.A1 H84 2016

中国古代青铜器整理与研究. 谷朝旭著 ; 张懋镕 主编. 青铜敦卷 /
谷朝旭, author
Beijing : Ke xue chu ban she, 2016
Baker Berry East Asian NK7983.A1 G74 2016

第1版
冉耀斌, author
Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2017
Baker Berry East Asian PL3031.S42 R368 2017

第1版
孙一珍, author
Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2017
Baker Berry East Asian PL2436 .S86 2017

大音希声 : 陕西古代音乐文物 = Dayinxisheng : Shaanxigudaiyinyuewenwu / 孙伟刚, 梁勉著
孙伟刚, author
Xi'an : Shanxi ren min chu ban she, 2016
Baker Berry East Asian ML531.7.S533 S867 2016

战国楚系简帛用字习惯研究 / 禤健聪著
禤健聪, 1978- author
Beijing : Ke xue chu ban she, 2017
Baker Berry East Asian PL1171 .X8465 2017

从"天下"到"世界" : 汉唐时期中国与世界 = From "Tian xia" to "World" : China and the world during Han and Tang dynasty / 王永平著
王永平, 1966- author
Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2015
Summary in Chinese field only.
Baker Berry East Asian DS747.46 .W36 2015

新出土戰國楚竹書研究 / 濮茅左著
濮茅左, author
Shanghai Shi : Shanghai ci shu chu ban she, 2017
Baker Berry East Asian PL2447 .P865 2017

《兰亭序》与中国书法艺术 = the preface of the Orchid Pavillion" & the Chinese calligraphy / 陈一梅著
陈一梅, author
Shanghai : Shanghai da xue chu ban she, 2016
Baker Berry East Asian NK3634.W3 C465 2016

第1版
Hangzhou Shi : Zhejiang da xue chu ban she, 2016
Baker Berry East Asian ND1049.H78 H78 2016

《金瓶梅》性学批判 = Jinpingmei xing xue pipan / 李建中, 刘金波著
李建中, 1955- author
Beijing Shi : Dong fang chu ban she, 2014
Baker Berry East Asian PL2698.H73 Z76 2014

第1版
曾良, 1964- author
Beijing : Shang wu yin shu guan, 2017
Baker Berry East Asian PL2436 .Z4646 2017

殷虛文字丙編摹釋新編 / 張惟捷, 蔡哲茂 编著
張惟捷, author
Taibei : Zhong yan yuan shi yu suo, min guo 106 [2017]
Baker Berry EAsian Ovrsiz PL2457.Y5 Z4355 2017